Conferentie inhoud

thumbnail_68411ae8-2aba-4966-bc74-40a8c0defc5d

Wat gebeurt er op een conferentie?

Onderwijs én openbaring
Tijdens de conferentie staat zowel onderwijs in Bijbelse én psychologische kennis als openbaring van de Heilige Geest centraal. Er zijn blokken van onderwijs die worden afgewisseld met blokken van gebed.
Na afloop ga je naar huis met handvatten en tools om zelf verder te gaan in het ontvangen van openbaring en herstel/genezing..

Inhoud
Voor de ontwikkeling van ieder mens heeft God een goed plan. Maar in de dagelijkse praktijk, gaan er in ieder leven dingen anders dan de bedoeling is. Er gebeuren dingen in ons leven  die niet hadden moeten gebeuren of we hebben dingen nodig gehad die we niet gekregen hebben zoals bijvoorbeeld veiligheid en liefde. Deze ervaringen kunnen traumatisch zijn. Zij trekken een spoor in ons leven en in ons gedrag en denken. Als er geen genezing plaats vindt kan dat resulteren in gevoeligheden, verwondingen, frustraties, zwakheden die ons functioneren negatief beïnvloeden.

Dit seminar
Dit seminar is erop gericht om:
Op grond van Bijbels onderwijs en psychologische inzichten te ontdekken hoe de ontwikkeling van ons leven vanaf ons prille begin door God bedoeld is.
Openbaring te ontvangen van de Heilige Geest over dingen in ons leven die anders gingen dan bedoeld. Genezing en vrijheid te ontvangen door de bediening van de Heilige Geest om alsnog tot ons doel te komen.

Voor wie?
Het leven is soms een paradox. Wij zijn de baas over ons eigen leven, hebben vrijheid van meningsuiting en volop keuzevrijheid en toch lijken we vaak speelbal te zijn van omstandigheden, gewoonten, keuzes, zwaktes, karaktereigenschappen, gevoeligheden of verslavingen aan onschuldige of minder onschuldige zaken. Patronen waar we niet van afkomen en gedrag of gedachten waar we geen grip op krijgen.

Frustratie
Soms dreigen we gefrustreerd te raken en ontmoedigd terwijl we proberen onszelf te veranderen. Het struikelblok is echter vaak dat we niet de oorzaak van onze problemen kennen. Waar is ons gedrag, onze karaktereigenschap, onze gewoonte, ons zelfbeeld, onze negatieve gedachten begonnen? De gedragswetenschap leert ons dat ‘problemen’ vaak geworteld zijn in de kindertijd en jeugdjaren.

Vandaag
Wie we vandaag zijn, is een resultaat van de opeenvolgende gebeurtenissen en ervaringen vanaf ons eerste levensbegin.
Als je:

  • tegen zaken aanloopt in je leven/werken waar je wel aan werkt maar geen doorbraak ervaart
  • niet zeker bent van je ware identiteit;
  • je je afvraagt waarom je leeft en wat de zin is van je leven;
  • angsten met je meedraagt
  • geen nee kunt zeggen– onzeker bent
  • last hebt van terugkerende gedachten die negatief zijn of bedreigend

Herkenning
Het mooie van de conferentie is dat er een nieuwe weg is. De talenten die de Vader je gaf, het beeld dat Hij van je heeft, de liefde die Hij voor je heeft, ze kunnen allemaal tot nieuw krachtig leven komen. Dan zal Zijn aanwezigheid worden geopenbaard. Want Hij is alle dagen met ons. Het is de Heer Jezus die ons in gebed ook kan laten zien hoe onze hemelse Vader het wel bedoeld had op die momenten dat het negatieve invloed kreeg. Gods wil is namelijk altijd het goede en positieve. Deze openbarende aanwezigheid van de Heer Zelf geneest ons en maakt ons vrij. Het zal ons bevrijden en het voor ons mogelijk maken onze reis voort zetten naar heelheid en herstel met de Vader, Jezus en de Heilige Geest.

Aanrader!
Als je Gods openbaring graag ontvangt om Zijn liefdevolle bedoeling met jouw leven nog meer te zijn doel te laten komen dan is deze conferentie voor jou een aanrader!

Openbaring
In de conferentie leren we het plan begrijpen van de Vader voor onze persoonlijke ontwikkeling. We ontdekken de wonden in onze kindertijd en de onvervulde behoeften die er kunnen zijn, daarna vragen we de Heer Jezus naar zijn aanwezigheid in deze tijden van pijn.

Een nieuwe weg
Wanneer je je herkent in één van deze ervaringen dan kan het zijn dat een gebeurtenis of ervaring in het verleden je ontwikkeling op een bepaald punt heeft belemmerd. De wetenschap is er steeds meer van overtuigd dat wat er om ons heen gebeurt vanaf het moment dat we in de baarmoeder verwekt zijn, invloed heeft op hoe we later onze gedachten vormen over onszelf en over anderen. De manier waarop je relatie met je aardse vader zich heeft ontwikkeld heeft gevolgen voor hoe je ten diepste aankijkt tegen je Hemelse Vader. De behoeften die een kind heeft, worden niet altijd vervuld zoals goed zou zijn. Soms onbedoeld komen kinderen in traumatische situaties, wanneer iemand overlijdt of bij een ziekenhuisopname die hen een gevoel van verlatenheid en angst bezorgen die ze hun hele leven ook als volwassene meedragen.

Scroll naar boven