Boeken

Verlost van je verleden, ruimte voor de toekomst

Frank & Catherine Fabiano • Nederlands • 2015 •
€ 17,50

Verlost van je verleden | Ruimte voor de toekomst

Iedereen loopt in zijn leven tegen dingen aan. Soms kun je daar nog heel lang de gevolgen van dragen. Denk hierbij aan gevoelens van eenzaamheid, minderwaardigheidsgevoel of depressie. De Heer wil je genezen! 

Catherine Fabiano legt vanuit psychologische inzichten en geestelijke principes uit hoe je vrijheid kan vinden. 

Een heel praktisch boek waarmee je dus ook zelf aan de slag kunt!

Het boek van Catherine en Frank Fabiano is ook verschenen in:
Engels; titel: Healing your past, releasing your future
Duits; titel: Mut zur Reife
Frans; titel: Touché par le Père

Voorwoord in de Nederlandse uitgave van het boek van Catherine en Frank Fabiano
“Verlost van je verleden, ruimte voor de toekomst”.

 De eerste zes jaar van ons leven zijn de jaren van onze ‘menswording’. En dan bedoelen we niet zozeer onze lichamelijke ‘menswording’. Onze geest weerklinkt in elke cel van ons lichaam, vanaf de bevruchting tot aan de dood. Maar soms kunnen we moeilijk accepteren wie wij zijn als geest, lichaam en ziel. In dat geval zal onze ‘menswording’ niet volledig zijn. Trauma’s en onze reacties daarop, kunnen ervoor zorgen dat we ons terugtrekken of rebels worden. In beide gevallen begraven we telkens een deel van onszelf, totdat we uiteindelijk, omdat onze ‘menswording’ stagneert, alles verliezen, zelfs wat we denken wel te hebben (Lucas 19:24).

Velen van ons, ook wedergeboren christenen, blijven hardnekkig denken dat het verleden achter ons ligt en dat ons verleden geen effect meer op ons heeft. We willen ons maar niet bewust worden van het feit dat we onze vroegere, kinderlijke manier van reageren en onze manier van omgaan met problemen, meedragen naar het heden. We weigeren te erkennen dat deze twee dingen onze huidige relaties en bezigheden blijven beheersen en beïnvloeden. Vooral bepaalde christenen doen dat. Ze beweren dat hun bekering het eindpunt is van hun proces van genezing, terwijl dit eigenlijk het beginpunt ervan markeert.

Frank en Catherine Fabiano hebben perfect op een rijtje gezet hoe elke ontwikkelingsfase van ons leven er uitziet, van de baarmoeder tot onze volwassenheid. Ze tonen ons welke cruciale invloed elke fase heeft gehad op ons huidige denken en doen, nu we volwassen zijn. Psychologen laten ons zien in hoeverre de zorg van onze ouders, of het gebrek eraan, ons emotioneel tot zegen is geweest of ons juist heeft geknakt, en in hoeverre dit ons karakter heeft gevormd. Maar de Fabiano’s gaan verder. Zij laten ons zien dat ons geestelijke leven niet apart staat van, maar juist alles te maken heeft met die psychologische feiten. We ontwikkelen ons tegelijkertijd geestelijk en emotioneel. Een falende ontwikkeling is het gevolg van verkeerde reactiepatronen. Het resultaat hiervan is dat onze ‘menswording’ verkeerd tot stand komt.

Maar daar laten ze het niet bij. Met alleen de juiste kennis redden we het niet. Alleen begrijpen hoe we gevormd of misvormd zijn is niet genoeg. De Fabiano’s weten maar al te goed dat ‘gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken’ meer is dan feitenkennis. Het houdt in dat we Jezus kennen en dat Hij ons zal vrijmaken. Het hele boek door wordt de diagnose knap gevolgd door de oplossing – de reddende en genezende liefde van onze Heer Jezus Christus.

 In het verleden leken psychologie en het christelijk geloof maar al te vaak tegenstrijdig. Christenen hebben vaak een deterministische kijk op psychologie. Volgens de psychologie worden we immers gevormd door de cultuur en de maatschappij waarin we leven. Schuld speelt daarbij geen rol, terwijl schuld voor christenen juist een noodzakelijke en zegenrijke opstap naar de vrijheid in Christus is. Christenen zeggen dat we allemaal persoonlijk een geest hebben die bepaalt hoe we reageren op datgene wat ons vormt, schuld dus, en of we toegang krijgen tot Christus. En Christus is niet gekomen om de rechtvaardigen te redden, maar de schuldigen. Psychologen vinden juist vaak dat christenen mensen met schuld overladen en door allerlei opgelegde regels en angst de groei beperken van wie ze werkelijk zijn. Veel seculiere psychologen zien schuld als de vijand van vrijheid, omdat ze Christus niet kennen.

 Als het om genezing gaat, moeten we echter beide invalshoeken in ogenschouw nemen. Psychologie en geloof moeten samengaan om genezing tot stand te brengen. Samen kunnen ze ervoor zorgen dat we het karakter van Christus ontwikkelen. Dat is wat God voor ons bedoeld heeft. In Verlost van je verleden – ruimte voor de toekomst laten de Fabiano’s de psychologie en het christelijk geloof de strijdbijl begraven en laten ze zien hoe redding mogelijk is. Ze vertellen ons hoe we ons psychologisch gezien zouden moeten ontwikkelen, fase voor fase, en hoe pijn die ontwikkeling remt of stopt. Eveneens vertellen ze ons hoe we het genadevolle werk van Jezus kunnen benutten. Niet alleen om vrij te worden, maar ook om schadelijke gebeurtenissen en hun gevolgen te veranderen in de zegeningen van een sterk en behulpzaam karakter.

Christenen zijn soms nodeloos bang geweest voor de wetenschap, alsof de wetenschap het geloof teniet zou doen door haar ontdekkingen. Frank en Catherine maken daarentegen vrijelijk gebruik van de laatste wetenschappelijke onderzoeken en laten ons de zegeningen daarvan zien. Want het geloof in onze Heer Jezus Christus gebruikt alle waarheden, afkomstig uit welke bron dan ook, om mensen te bevrijden. De Fabiano’s ruimen alle hindernissen op die ons zouden kunnen beletten om te begrijpen hoe we tot volle wasdom in Christus kunnen komen.

Probeer te genieten als je dit boek leest. Het is geen droge opsomming van allerlei feiten. Het is een levendig getuigenis en bevat waargebeurde verhalen van echte mensen. Zo wordt niet alleen het analytische linkerdeel van onze hersenen geactiveerd, maar ook het emotionele en creatieve rechterdeel. Het lezen van de komende pagina’s zou moeten leiden tot vreugde en vrijheid: vreugde en vrijheid om te kunnen ademen en van het leven te genieten. Mocht dat niet gebeuren, lees ze dan opnieuw, deze keer met een verlicht hart en hoop op vrijheid. Want dat is wat de Fabiano’s voor jou willen, en belangrijker nog – de Heer ook.
John Sandford

Aanbevelingen uit de Engelse uitgave van het boek van Catherine en Frank Fabiano

“Healing your past, releasing your future”. Dit boek moet je lezen. Naast de Bijbel is dit ons meest geliefde boek. Het onderwijs, de inzichten en praktische hulp van Frank en Catherine hebben werkelijke, diepe genezing gebracht. In slechts een paar jaar hebben we meer doorbraken gezien dan in alle voorgaande jaren samen. Honderden mensen hebben Jezus ontmoet en zijn bevrijd zodat ze van de toekomst kunnen genieten, met behulp van dit materiaal, door de kracht van de Heilige Geest.

JACKIE PULLINGER
Oprichter van de St. Stephen’s Society in Hong Kong
opvang- en afkickcentrum met een indrukwekkende geschiedenis van tientallen jaren.

Mark en Patti Virkler • Nederlands •
€ 15,00

Jouw buitengewone leven | Een geestelijke routekaart…

Voor iedereen die het buitengewone van het christelijke leven wil (her)ontdekken is dit een fantastisch boek.
Er wordt heel praktisch beschreven waar het leven als christen eigenlijk om gaat en hoe je als christen naar Gods stem kan luisteren en de Heilige Geest de ruimte kan geven.

Ook jij bent geschapen met een bijzonder doel: dagelijks luisteren naar de Heilige Geest.

Aan het einde van elk hoofdstuk staan verwerkingsvragen. Daardoor is het boek bijzonder geschikt voor zelfstudie en bespreking in kleine groepen.

Scroll naar boven