Trainingen informatie

Trainingen

Alleen voor degenen die de conferentie hebben gevolgd, is het mogelijk om zich aan te melden voor de training.

Doel
In Developmental Ministry Training staan onderwijs, training én openbaring centraal. Catherine wil de cursisten opleiden in de bediening zoals de Heilige Geest Frank en haar heeft opgeleid. De training is niet zozeer een pastoraal model, maar een model voor training in discipelschap door middel van het zelf ervaren van genezing en vrijheid van het verleden, naar een ontwikkeling van hernieuwde en verdiepte volwassenheid in Christus. In deze training moeten de cursisten in staat zijn ook de droom te realiseren die God heeft geplaatst in ieders eigen hart. Catherine ziet het als haar opdracht om anderen toe te rusten, in te schakelen en los te laten.

Toerusten-onderwijs
Het onderwijs dat in vier blokken gegeven wordt, behandelt de ontwikkeling van de persoonlijkheid van een mens en bevordert het inzicht in de ontwikkelingsfasen. In elke fase van ontwikkeling heeft een kind / een mens specifieke behoeften en verlangens, zoals gevoed worden, bescherming ervaren, ruimte krijgen etc. Wanneer niet aan deze behoeften/ verlangens kan worden voldaan, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling die op latere leeftijd een rol blijven spelen. Naast de ‘gewone’ ontwikkeling kan er in de verschillende ontwikkelingsfasen ook sprake zijn van letsel of traumatische ervaringen. In het onderwijs kijken we ook naar de gevolgen hiervan in het volwassen leven. Een ander aspect dat aan de orde komt betreft de invloed van vorige generaties en de geestelijke erfenis die dat kan opleveren, juist ook als deze een negatieve invloed vormen.
Voor je eigen leven is het belangrijk in de training om inzicht te krijgen in de ‘normale’ ontwikkeling en openbaring over worstelingen die daarbij horen. Vervolgens kan door de tedere, nooit veroordelende maar altijd liefdevolle genezende kracht van God de eventuele beschadiging worden hersteld. Vandaar uit ben je vrij om genezen en hersteld verder te leren leven onder leiding van de Heilige Geest naar het oorspronkelijke plan van God met je leven. Je ware identiteit, je ware kracht en vrijheid zijn in de vrijheid gezet om Gods kracht nog krachtiger in je leven te laten doorwerken.

Trainen- discipelen
Door in de trainingen stil te staan bij je eigen ontwikkeling, en andere deelnemers te begeleiden in hun traject doe je ervaring op die nodig is om anderen te helpen dezelfde vrijheid te vinden. De training bestaat daarom voor de helft uit onderwijs en voor de helft uit training in kleine groepjes waarin je Gods openbaring vraagt over je eigen leven. Tegelijk help je de andere deelnemers vertrouwd te raken met deze manier waarop God openbaart, geneest en bevrijdt. Zo leer je al doende het geleerde weer door te geven.

Er op uit gestuurd
Opgeleide trainees krijgen gebed en worden vrij gezet in gebed, door handoplegging, om wat ontvangen is in praktijk te brengen, zoals de Heer dit leidt.

Praktische informatie
Iedereen die zich aanmeldt voor de training, krijgt vooraf een intake. Het is een basisvereiste is om de conferentie te hebben gevolgd. Als de training door kan gaan, is het de bedoeling dat deze zal bestaan uit vier lange weekenden, verspreid over ongeveer een jaar. Het zal daarbij een vereiste zijn om alle weekenden bij te wonen.

Scroll naar boven