Pastorale onderwerpen

Gebedshandleiding bidden met kinderen

Gebedsvoorbereiding met de Heer:

   • Vraag de Heer om de onbeantwoorde noden, emotionele wonden of gebondenheden in het leven van je kind te openbaren.
   • Vraag de Heilige Geest om de “grondoorzaak” en het “zaad van vernietiging” te openbaren en wat heeft het probleem veroorzaakt?
   • Bekeer je en vraag de Heer om je te vergeven als jij het veroorzaakt hebt.
   • Volg de bidleidraad “Generatievloeken” om eventuele generatiezonden, vloeken, gebondenheden in de familielijn te breken.

Bidden voor het kind

Algemene richtlijnen:

   • Roep de Heilige Geest altijd aan in het geval van een specifieke richting
   • Als het kind zeven jaar of jonger is*, raden we de ouders aan om hun handen op het kind te leggen terwijl het slaapt en voor hem/haar te bidden. Jonge kinderen hebben de zorg en het gebed van ouders nodig.
   • Het is goed om met het kind te bidden en samen naar de Heer te gaan als het kind ouder is dan zeven jaar. Het is niet nodig om specifieke details te onthullen die het kind erger zouden kunnen kwetsen of onzekerheid / verwarring zouden kunnen veroorzaken.
   • Bespreek met het kind dat ouder dan zeven jaar is dat het gebed noodzakelijk is voor de Heer om hen te genezen en te bevrijden van ervaringen uit het verleden (dit is niet nodig voor kinderen van zeven jaar en jonger).
   • Vraag vergeving aan het kind als dit nodig is.
   • Vraag de Heilige Geest om de ervaring, de “wortel”, die het probleem heeft veroorzaakt te openbaren aan het kind.
   • Vraag de Heer om Zichzelf te openbaren aan het kind in die ervaring uit het verleden.
   • Vraag Jezus om het kind te laten zien wat God de Vader wilde dat er op dat moment gebeurde.
   • Vraag Jezus om de pijn te genezen, om tegemoet te komen aan de onbeantwoorde noden en de gebondenheid te breken. Vraag dit in de naam en autoriteit van Jezus, met dankzegging.
   • Dank God voor het herstellen van alles wat Hij wilde dat het kind zou zijn toen Hij het schiep
   • Verzegel alles wat God gedaan heeft door de kracht van de Heilige Geest en het bloed van Jezus, beveiligd voor altijd.
   • Vraag de Heer om Bijbelteksten om voor het kind te bidden om het te zegenen en te sterken.

* opmerking: deze leeftijd is een leidraad


Gebedshandleiding generatievloeken verbreken

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden,
want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,
14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen,
en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.
Galaten 3:13-14

1.  Vergeving
Zet alle generationele zonden, vloeken en gebondenheden in je familie op een rij. Vraag de Heilige Geest daarbij om degenen die nog verborgen zijn te openbaren. Vraag de Heer om vergeving van specifieke zonden van vorige generaties die je nu op een rij hebt. Spreek zelf ook vergeving naar je voorgeslacht uit. Als je zelf zonde begaan hebt, toon dan berouw, bekeer je en vraag vergeving in Jezus’ Naam. Neem deze vergeving voor jezelf ook aan!
Matteüs 10:26; Lucas 8:17;12:2; Daniël 9:1-6; 1 Johannes 1:9

2. Vloek verbreken
Verbreek alle vloeken, gebondenheden / banden en demonische bolwerken in de naam en de autoriteit van de Heer Jezus.
Lucas 10:19; 2 Korintiërs 10:4

3.  Bevrijding
Ontvang vrijheid van de vloek door Jezus Christus. Hij heeft je vrijgekocht met Zijn kostbare bloed.
Galaten 3:13-14; 1 Petrus 1:18-19

4.  Erfenis
Stel je kinderen vrij van de vloek en de gevolgen van de vloek. Verzeker je gezin en familie van Gods erfenis, Zijn “goedertierenheid tot in het duizendste geslacht”.
Deuteronomium 7:9; Exodus 20:6 (sommige vertalingen noemen in deze tekst ‘duizenden’; hier wordt echter nadrukkelijk bedoeld dat Gods goedertierenheid / liefde tot in het duizendste geslacht geldt!)

5.  Zegen
Spreek de zegeningen uit Deuteronomium 28:1-14 uit over jezelf en je kinderen.
Leviticus 26:40-45; Deuteronomium 28:1-14
 

Zie voor een overzicht van deze stappen ook het boek van Frank en Catherine Fabiano: “Verlost van je verleden, ruimte voor de toekomst”, p. 202-206. Hier kan je ook meer informatie vinden. Let op: bij stap 5 wordt in het boek Leviticus 16:39-45 genoemd – dit is een tikfout. Het gaat daar om Leviticus 26:40-45 zoals hierboven vermeld!

Scroll naar boven