Ondersteunen en ANBI

Ondersteunen
De bediening van Catherine Fabiano wordt bekostigd uit de bijdragen uit conferenties en trainingen als mede door giften. Subsidies zijn voor dit werk niet beschikbaar.

Uw bijdragen voor het werk van Catherine Fabiano kunt storten op bankrekening:
NL64 INGB 0006 78 20 78 t.n.v. Stichting Dunamis-Ministries Nederland.

 

Loonbeleid
Bestuur en (vrijwillige) medewerkers in Nederland ontvangen geen salaris. Derhalve is er ook een loonbeleid vastgesteld.

Besteding donaties
Alle inkomsten van de stichting zijn voor volle honderd procent beschikbaar voor de bediening van Catherine Fabiano.

Geen ANBI:
De Anbi status is aangevraagd per 16 januari 2015. Op 25 maart heeft de belastingdienst antwoord gegeven. Hieronder enkele citaten uit de brief:
“Na lezing van deze bescheiden merk ik Stichting Dunamis-Ministries Nederland niet aan als algemeen nut beogende instelling, hierna te noemen als ANBI.

En verder:
lk stel me op het standpunt dat de statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting, respectievelijk niet geheel het algemeen nut beoogt en niet voor 90 % of meer rechtstreeks het algemeen belang raakt.”

Scroll naar boven