Getuigenissen april 2015

Getuigenissen van deelnemers aan conferentie in april 2015

bij E.C. “De Rivier”

 

“Papa heeft in 3 dagen een stuk vrijheid gebracht waar counseling weken of maanden voor nodig heeft. Ik ben en ervaar weer zoals Hij mij werkelijk bedoeld heeft. Ondanks verwarring en veel twijfel over de conferentie en of ik wel of niet moest gaan, heeft Vader zich genadig getoond.”

“God liet mij uitbundig lachen. Hij tilde mij hoog uit de box.”

“Dank aan de Heer voor de aantrekkingskracht om ook hier te mogen komen en te genieten van zijn bevrijding.”

“Deze conferentie gaf mij inzicht in diepere lagen van waaruit nog blokkades in mijn leven liggen. Met Jezus kan ik die opruimen. Alle glorie aan Hem!”

“Ik ben trots op Jezus”

“Heldere uitleg over blokkades die kunnen optreden in de kindertijd. Inzicht ontstond m.b.t. bepaalde blokkades en ook tijdens de gebedstijden heel duidelijk aanrakingen van God ervaren.”

“Jezus Christus is mijn Verlosser die al mijn blokkades heeft weggenomen, dat ik door Hem ben bevrijd! Dat ik meer mag groeien in geloof en vrucht mag dragen tot eer van mijn Schepper.”

“Veel openbaring, liefde, warmte en humor! Voldoende handgrepen om mee aan de slag te gaan”.

“Ik weet nu dat U er was toen ik zo lang in die couveuse lag. Dank U voor die band met U. Die is onverbrekelijk.”

“Ik vroeg de Here om een omarming, een aanraking van troost en ik werd gekust op mijn voorhoofd en wangen en ik zag niemand. Het was de Heer. Ik voel met zo blij! Dit was tijdens de gebeden ’s middags. Dank U, Jezus!”

“Hij verbrak de ketenen die mij vasthielden. Want zelfs het kleinste heeft Hij lief.
En daarin is de liefde, dat zij onvoorwaardelijk is.”

“Donderdag grote verwachtingen! Veel geleerd, maar voor mijn gevoel geen reactie.
Vrijdag, God werkt!
Zaterdag, geweldig… Gods aanraking, zijn hand op mijn schouder en tegelijk het gevoel dat je opgetild wordt.
God gaat iets nieuws beginnen!! Eer aan Jezus, MIJN HEER EN KONING. Eer aan mijn hemelse Vader.”

“Dank voor de mooie doorbraken. Mijn hele leven er van overtuigd geweest dat ik ooit in super groot huis zou gaan wonen. Altijd gedacht: misschien een rijke man of loterij, maar ik ben nooit jaloers geweest op grote huizen. Nu begrijp ik waarom. Ik mag wonen in het huis van God.” – Chantal

“Van mijn 12e levensjaar tot mijn 16e jaar ben ik seksueel misbruikt! In 2014 ben ik naar de 3 dagen conferentie met Catherine Fabiano gegaan. Daar zag ik in een beeld voor me hoe God mij in zijn armen nam en zei: “Kom maar bij Mij. Ik wil jouw liefhebbende Vader zijn.” 5 maanden erna heb ik degen kunnen vergeven die mij seksueel misbruikt had. Mijn dank is groot. Dank U, Heer!!!”

“Vanmorgen gerealiseerd dat mijn geboorte schaamte teweeg bracht bij mijn moeder, het 14e kind! Maar…
vanmiddag liet God me zien hoe ik liggend in m’n wieg, voorgesteld werd aan m’n oudere broers en zussen, en ze waren allemaal zo BLIJ met mij. Dank U Vader, voor uw openbaring.”

“Jezus raakte mij aan in mijn onderbewustzijn vanaf de conceptie tot aan bewustzijn, heel bijzonder. De tranen stroomden van genezing vanwege beperkingen (ledikant, box, kinderstoel) en ontbreken van borstvoeding.”

“Donderdagavond kwam ik als vreemdeling binnen op de plek hier. Eenmaal binnen toen de aanbidding startte, zag ik een aaneengesloten vierkant / haag van engelen rondom het gebouw staan! Wauw, dat had ik nog nooit om een gebouw zó gezien: met de rug naar ons gekeerd, aaneengesloten. Hierbinnen was veiligheid, meer dan dat, terrein bestempeld als Gods terrein, eigendom zijn regering, autoriteit. Ik zag dat de engelen niet alleen deze wacht vormden, maar ook onze lofprijs uitriepen over het terrein (vanaf de muren naar buiten). Wat een kracht en autoriteit, Gods licht over het duister. Amen!”

“Tijdens het bidden zag ik een beeld. Ik zag de hele zaal en bij elke persoon stond een engel die zich voer hem of haar boog en die persoon beschermde. Halleluja!”

“God heeft mijn mond opengedaan, zodat ik mag zeggen / laten zien wie ik ben. Want wat ik vind doet er toe.” Guilherme, 14 jaar.

“God heeft mij veel openbaringen gegeven waar mijn blokkades van gekomen zijn. Besluiteloosheid, geen initiatieven nemen. God heeft mij genezen! God is goed! Dat geldt ook voor het leggen van contacten met anderen.”

“Dank voor het diepgaande inzicht.”

“God is trouw, Hij heeft Zijn machtige hand gezonden om zijn dochter te bevrijden van diepe pijnen en diepe rouw en verdriet. Dank lieve Heilige Geest dat U alles in herinnering brengt om gereinigd te worden door het bloed van het Lam Jezus Christus.”

“Heel vaak stelde ik me voor dat Hij mij in zijn armen nam. Als kleuter nestelend tegen zijn schouder (hart) aan. Vanmorgen heb ik mijn armen geopend en Hem ook omarmd. Niet meer passief maar actief in omarmen van de Here Jezus!”

“God is goed. Hij laat me inzien dat het niet mijn schuld is. Hij is mijn genees meester. Ik ben heel veel tekort gekomen, maar Hij geeft mij alles en meer terug. ”

“God is trouw. Op elk kruispunt van mijn leven wijst Hij de weg.” Ria

“Dank U Abba,
U heeft door de H.G. mijn gevoel van verlatenheid naar boven gehaald. Dank U Jezus, dat U mij heeft laten zien dat U er toen bij was. U heeft mijn tranen gewist.
Toen: overmand door verdriet, U niet ervaren.
Nu: overweldigd door Uw liefde. Het verdriet niet meer voelen.
BEVRIJDEND”

“God zegt tegen mij:
Ík heb altijd tijd voor je, je mag er zijn en je bent belangrijk voor me. Ik ben geïnteresseerd in alles wat je doet en denkt; in jou.”

“Dit is wat ik nodig had. Verlost van je verleden vanuit je conceptie bevrijdend!”

“Wat een rijkdom, wat een zegen!
Huilen en lachten tegelijk – heerlijk!
Bemoedigend om te merken hoe God aansluit bij wat je kunt ontvangen, waarmee Hij een proces in gang zet. En dit is nog maar het begin! Nu gezien dat mijn boosheid uiting is van onvermogen, negatieve emoties nooit mogen uiten, voelde me op dat vlak niet gehoord. Maar God zei: Ik kan jouw behoefte. Ik zie jou!”

“Geen probleem (prijs de Heer), maar te meer onder de indruk van Jezus. Hij vergeeft en geneest. God de Vader is de perfecte Moeder – kind relatie. Bedankt voor dit inzicht.”

“Ben erg bemoedigd; waarom: Omdat dezelfde zalving zo krachtig aanwezig is, als die ik ervaren heb als vroeger bij Marty Hayer – ze is nu bij de Heer. Fijn de Heilige Geest niet aan plaatsen gebonden is. En voel dat ik er mag zijn met m’n spontaniteit en als een vlinder mag vliegen om anderen te bemoedigen. En God zei: dans, dans.”

“Jezus houdt mij vast, dicht tegen Zich aan. Ik voel zijn hartslag.
Wat een liefde, nooit zo mogen ervaren, wauw!
Nooit meer leegte.”

“Door deze conferentie heb ik geleerd om steeds bewuster bij mijzelf te blijven en daardoor de liefde uit te delen aan de mensen die het verdienen. God zal altijd bij mij zijn en bij ons allen, blijf het juiste pad bewandelen! Wees vrij en blij.
Gods zegen + verlos ons van het kwade!”

“Gisteravond lag ik wakker van besluiteloosheid. Er was veel verbroken deze 2e dag en ik was in de war. Toen verscheen er een engel bij mijn bed, met enorm liefdevolle moederogen (nog nooit gezien, zó warm) en een klein zwaard op de heup. De engel kwam het kleine zwaard aan me brengen namens God, om dagelijkse keuzes (mee) te kunnen maken. Ik neem het aan, zie nu dat het een dolk is. “God heeft blijkbaar vertrouwen in m’n vaardigheid om (zelf) keuzes te kunnen maken”, zeg ik hardop. De engel antwoord (nee) “Als je het gebruikt” en knikt naar het zwaard. Ik snap het! Het zwaard is “het woord van God” en dat moet ik gebruiken om knopen mee door te hakken (dolk)! Ik krijg besluitvaardigheid terug -> ’s middags symbiose met moeder verbroken!”

“De ervaring tijdens de gebedssessies dat Hij zei: “Ik houd van jou” is alles – m’n verleden afgesloten, m’n toekomst vrij!”

“Verhelderend”

“Het is prachtig te ervaren dat U alle dingen die gebeurd zijn in een ander licht zet en de schaduw ervan doet verdwijnen. U bent een geweldige God. XOXO”

“Bij het verbreken van de generatievloeken, voelde ik de overweldigende liefde van God door me heen stromen. Ik proclameer de generatievloeken zijn verbroken in Jezus’ Naam. God is geweldig.”

“Op mijn levenslange zoektocht naar liefde, na grote teleurstelling en verwondingen vond ik de Here Jezus! Ik ben zo dankbaar dat deze conferentie zoveel antwoorden en sleutels geeft om dóór te gaan tot volledige GENEZING!”

“Just in time. God spreekt door mensen heen en laat ons verborgen dingen zien!Hij sprak (opnieuw) tot mij, bemoedigde en legde Zijn hand op mijn schouder! Praise Him!”

“Ik ben op diverse momenten herinnerd aan pijnlijke ervaringen uit mijn kindertijd. Roerend om te beseffen dat God daar bij was en mij wél heeft gewild met alle facetten van mijn persoonlijkheid. Ik ben dankbaar dat God dit wil gebruiken voor mij en mijn kinderen.”

“Door het onderwijs van Catherine, doorgegeven door anderen, zijn mijn oren opengegaan. Vandaag heb ik mijn stem gekregen. Ik vraag nu alles aan God en Hij zal iets nieuws maken. Hij gaat het doen en ik ga achter Hem aan. Ik zei: God, nu kan ik wel een hand op mijn schouder gebruiken. En die kwam en nog erna, tot 3x toe! Amen.”

“Zó bijzonder vind ik Gods zorgzame liefde voor de kleintjes, tot in het detail; het heeft mijn ogen (nog meer) geopend. En dat er precies benoemd wordt, wat er scheef is geraakt. Vader God zet alles recht. Ik ben zó dankbaar voor Zijn waarheden, om VRIJ te kunnen leven, zodat Hij gezien gaat worden (steeds meer) door me heen!” – Anne-Mieke

“Zie, Ik maak iets nieuws. Now it will spring forth, while you are nota ware of it.
Deze woorden kreeg ik aan het begin van dit jaar. Karin begon de conferentie met deze woorden. Een God legt door deze dagen de hoop, het uitzicht in mijn hart dat Hij iets nieuws aan het doen is in ons gezin!”

“Gelukkig mag ik al veel van Gods blueprint in mijn leven ervaren. Hoe wonderlijk. Eens heb ik mijn moeders baarmoeder gezegend waaruit ik ben voortgekomen en dit ook aan haar uitgesproken op Moederdag. Dat vond ze heel mooi.
Zo geweldig mooi om nog meer over deze wijze onderwezen te worden. Zeer openbarend. Nu begrijp ik zoveel dingen beter. De problemen waar ik mee zat heb ik nu een antwoord op. Ik hoop dat de Heer nog meer in mijn leven gaat doorbreken. Dit heb ik op het moment erg nodig om voor Hem te kunnen gaan.”

“Tijdens Aglow Conferentie 14 dagen geleden ontving ik het woord ‘Afwijzing’. Nu is duidelijk wat er mee bedoeld werd. God is goed.”

“Hij haalde mij uit een benauwde situatie d.m.v. innerlijke genezing (vrijdag).
Ik rust in Hem en Hij wijst me de weg (zaterdag).
Thank You, Jesus!”

“Dit is een heerlijke, geestelijke douche. Ik maak het nu voor de derde keer mee en nog steeds zijn er stukjes herstel. Dank U, Heer.”

“Ik hoef me niet meer te schamen, want God heeft me vergeven. W.

“Ik had een bepaalde nood en vroeg God om hulp. Ik opende het internet en trof een interview van Family7 met Teun en Dinie Stortenbeker. Ze spreken over de thematiek waar ik mee worstelde en deden de oproep naar het congres van Catherine te komen. Het voelde alsof God m’n gebed beantwoordde, maar ik besloot te wachten met aanmelden en te bidden. Ik wilde het zeker weten, ik twijfelde. Drie dagen later vroeg de Heilige Geest in m’n hart of ik Groot Nieuws Radio aan wilde zetten om 10 uur. Ik deed het. Om 10 u startte een interview met een vrouw met mijn levensverhaal, alleen was zij genezen en ik niet. Meer dan 5x vertelde ze haar geheim: “Zoek God & gebed in zijn Woord en congressen: lees en ga! Blijf gaan!!! Ik ging.”

 

Scroll naar boven