Verslag conferentie april 2015

Persverslag van een Conferentie

Tedere openbaring en bevrijding!

In Gouda vond een unieke conferentie plaats. Getuigenissen van genezing en bevrijding waren tijdens de pauzes overal te horen. In de conferentie werd ontwikkelingspsychologie verbonden met Bijbelse principes en genezing door de Heilige Geest. Door deze unieke combinatie en de sfeer van tederheid en liefde die er heerste, ervoeren mensen deze conferentie als uniek. Voor zowel diepgaande obstakels zoals depressie, verslaving als ook voor zaken als onzekerheid, niet de stem van God kunnen verstaan, perfectionisme, faalangst etc. heeft God de Vader liefdevol herstel en vernieuwing gegeven. Sommige mensen gaven bij aankomst aan nog onzeker te zijn, maar op het terrein al een veiligheid te ervaren en een welkom-zijn dat zij niet eerder ervaren hadden. Een bezoekster beschreef hoe zij engelen zag rondom het gebouw, met hun rug naar het gebouw en hoe er daardoor een atmosfeer van veilheid binnen de haag van engelen was. Daarbij zag zij dat de engelen de lofzang van binnen het gebouw uitriepen over het terrein waardoor er een licht en kracht van uitstraalde.

Centraal in de conferentie en de voorbereiding op de conferentie stond dat we met elkaar onder de indruk zijn van JEZUS. De tederheid van God was zo krachtig aanwezig, dat angst en vrees verdwenen, maar eerbied en ontzag groeiden.

Catherine Fabiano, die de conferentie leidde, heeft een wereldwijde bediening in meer dan 40 landen waar zij seminars, conferenties en trainingen geeft. Catherine werkt onder anderen samen met Jackie Pullinger in Hongkong. Jackie heeft in Hongkong een groot hulpverleningswerk voor uitgestoten en verslaafde mensen.

Scroll naar boven