Catherine Fabiano

Catherine Fabiano

Catherine is therapeut met diploma’s in sociologie en counseling. Haar werkervaring als pastor en counselor voor tieners in crisissituaties, docent aan een hogeschool, mededirecteur van een gemeentelijk programma voor (probleem) jongeren liggen mede ten grondslag aan haar boek en conferentie.

Door middel van conferenties en trainingen hebben Catherine en Frank hun ervaringen en kennis gedeeld mensen over de hele wereld. Hun onderwijs is theoretisch gefundeerd in de ontwikkelingspsychologie van de verschillende ontwikkelingsfasen waar iedereen van ons doorheen gaat. Deze kennis wordt in de conferenties gespiegeld en aangevuld vanuit de Bijbelse principes. Tijdens de conferentie is er dan ook aandacht voor zowel onderwijs als tijden van gebed en openbaring van de Heilige Geest. Hierdoor vinden mensen inzicht, vrijheid en genezing!

Frank Fabiano

Frank was psycholoog met brede ervaring. Hij heeft gewerkt in de pastorale hulpverlening, als schoolpsycholoog, als therapeut in een privékliniek en als docent aan een hogeschool. Hij heeft ook gewerkt als management-trainer voor overheidsinstellingen en in het bedrijfsleven. Tegelijk bleef Frank in de leerschool van de Heilige Geest aan het werk, vol passie om mensen genezing te zien vinden, zodat ze hun levensdoel konden bereiken dat God met hen voor ogen had.

In januari 2010 is Frank overleden. Hij is nu bij de Heer en Catherine is daarna doorgegaan in de roeping die God op hun beider leven had gelegd. Die roeping wordt verwoord in Jesaja 61:1-4.

Kinderen en kleinkinderen

Hun kinderen (Christine en Todd) zijn inmiddels volwassen. Beide zijn getrouwd en wonen met hun gezin in de Verenigde Staten. Catherine heeft vijf kleinkinderen.

Overwinnen van verdriet en trauma’s

In 2010 verloor Catherine haar man Frank. In hetzelfde jaar werd ze gediagnosticeerd met borstkanker. Catherine toont hoe het mogelijk is om verlies en trauma te verwerken en een nieuw leven te krijgen.

Scroll naar boven